Zaštita od požara

ISPITIVANJA:

 • Ispitivanje stabilnih sustava za zaštitu od požara
 • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Ispitivanje niskonaponske električne instalacije
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Ispitivanje tipkala za isključenje električne energije
 • Ispitivanje ventilacije

OSPOSOBLJAVANJA

 • Osposobljvanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Osposobljvanje za provođenje evakuacije i spašavanje
 • Osposobljvanje za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima

OSTALO

 • Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada pravilnika ZOP-a