Zaštita na radu

Ugovorno obavljanje ZNR

Izrada procjene rizika

Osposobvaljavanja

 • PLIVA - Edukacija vanjskih izvođača
 • Osposobljvanje za rad na siguran način
 • Osposobljvanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Osposobljvanje za provođenje evakuacije i spašavanje
 • Osposobljvanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljvanje povjerenika radnika
 • Osposobljvanje za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima
 • Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu
 • Osposobljvanje odgovornih osoba za sigurnost skladišne opreme

Ispitivanja

 • Isptivanja u radnom okolišu
 • Ispitvanje radne opreme
 • Ispitvanje niskonaponske električne instalacije
 • Ispitvanje gromobranskih instalacija
 • Ispitvanje protupanične rasvjete
 • Ispitvanje tikala za isključenje električne energije
 • Ispitvanje ventilacije

Ostali poslovni ZNR

 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada općih akata (Pravilnici ZNR i ZOP)
 • Savjetodavne usluge iz područja ZNR i ZOP
 • Usluge Koordinatora zaštite na radu
 • Usluge sigurnosnog savjetnika
 • Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem