VILIČARI

OBVEZE I DUŽNOSTI

OSPOSOBLJAVANJE - Osoba koja upravlja viličarom mora za taj posao biti stručno osposobljena te upoznata s pravilnim načinima upravljanja viličarom u zatvorenom i otvorenom prostoru (prijavate se).

ISPITIVANJE - u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine (pošaljite upit).

 

W014 - OPASNOST OD VOZILA UNUTARNJEG TRANSPORTA (CS-OP-010)

W014 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 HRK
€ 0,58

P006 - ZABRANJENA VOŽNJA VOZILIMA UNUTARNJEG TRANSPORTA (CS-ZA-032)

P006 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 6,03 HRK
€ 0,80

CS-ZA-065 - ZABRANJENO VOZITI SE NA VILIČARU

Provjereno u praksi !
Već od 6,03 HRK
€ 0,80

CS-ZA-066 - ZABRANJEN PRISTUP ISPOD TERETA NA DIZALICI

Provjereno u praksi !
Već od 6,03 HRK
€ 0,80

CS-USR-012 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA VILIČARU

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 9,60 HRK
€ 1,27

Osposobljavanje za rukovatelja transportnim sredstvima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
900,00 HRK
€ 119,45

Ispitivanje radne opreme

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati ispitivanja radne opreme. Ispitivanja obavljamo u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br. 16/16.).
Cijena na upit

CS-INFO-042 - ZABRANJENO SE ZADRŽAVATI U RADNOM DJELOKRUGU STROJA

Provjereno u praksi !
Već od 11,20 HRK
€ 1,49

CS-INFO-069 - OGRANIČENJE BRZINE 5 km/h

Prema članku 15. stavak 7. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N., br. 105/20)
Već od 36,00 HRK
€ 4,78

CS-INFO-070 - OGRANIČENJE BRZINE 10 km/h

Prema članku 15. stavak 7. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N., br. 105/20.)
Već od 36,00 HRK
€ 4,78