Usluge sigurnosnog savjetnika

Sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje dužne su imati barem jednog sigurnosnog savjetnika
Cijena na upit

Sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, sukladno:

  • Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07., članak 28.)
  • Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (N.N. – Međunarodni ugovori, br. 5/08. 11/08. - (za priloge A i B)),
  • Izmjenama i dopunama Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (N.N. – Međunarodni ugovori, br. 3/15.), 
  • Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) – dodatak C - Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID).

dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari, te dostaviti podatke o savjetniku Ministarstvu zaduženom za promet najkasnije 15 dana od dana imenovanja.

Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za sigurnosnog savjetnika.

Ukoliko brzo i točno trebate uvjete prijevoza stojimo na raspolaganju. Imamo višegodišnje iskustvo u savjetovanju više od 10-tak tvrtki koje se bave prijevozom opasnih tvari ili s prijevozom povezanim radnjama.

Savjetujemo Vas o izboru ambalaže, vozila, označavanju i obilježavanju, o cestama i tunelima kojima smijete voziti, graničnim prijelazima...

Za Vas izrađujemo potrebnu dokumentaciju o prijevozu ....

S našim sigurnosnim savjetnicima izbjegavate kazne!!!

Članak 59. Zakona o prijevozu opasnih tvari

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se:

20. pravna osoba ako ne imenuje najmanje jednoga sigurnosnog savjetnika ili ne dostavi njegove podatke, odnosno eventualne promjene nadležnim ministarstvima i pravnim osobama sukladno članku 28. ili članku 55. ovoga Zakona,

21. pravna osoba ako sigurnosni savjetnik ne udovoljava propisanim uvjetima sukladno članku 28. ovoga Zakona,

22. pravna osoba ako sigurnosni savjetnik ne izvršava obveze iz članka 29. ovoga Zakona

 


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda