CS učilište

U TIJEKU JE NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU CS UČILIŠTA .... više

Osposobljavanje za poslove obrade zelenih površina

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručnoa osposobljavanja
€ 119,45
900,00 HRK

Osposobljavanje za poslove u građevinarstvu

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje:
€ 119,45
900,00 HRK

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, a po ovlaštenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodimo stručno osposobljavanje:
€ 132,72
1000,00 HRK

Osposobljavanje za rukovatelja transportnim sredstvima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
€ 119,45
900,00 HRK

Osposobljavanje za rukovatelje građevinskim strojevima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
€ 119,45
900,00 HRK

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07. (članak 28) sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
€ 929,06
7000,00 HRK

Prodavači naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za:
€ 119,45
900,00 HRK

Rukovatelj eksplozivnim tvarima

CS Učilište provodi osposobljavanje prema rješenju Ministarstva unutarnjih poslova br. 511-01-209-UP/I-5235/6-09-2/3
€ 106,18
800,00 HRK

Pripremni seminari za polaganje ispita za energetska zanimanja

Sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. br. 88/14. i 20/15.), radnici koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima dužni su se stručno osposobiti i položiti stručni ispit.
Cijena na upit