CS učilište

TRAVANJ

20. – 22. 04. 2021.

RUKOVANJE TRANSPORTNIM SREDSTVIMA

(autodizalica, portalna dizalica, lake dizalice, toranjska dizalica, hidraulička dizalica, mosna dizalica, elektrokolica, viličar, hidraulička platforma)

20. – 22. 04. 2021.

RUKOVANJE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

(automješalica, damper, samoutovarna automješalica, crpka za beton, bager, dozer, greder, skreper, kopač-utovarivač, utovarivač, finišer, valjak, vibracijski nabijač, kompresor, strojevi za preradu i obradu kamena)

20. – 22. 04. 2021.

POSLOVI U GRAĐEVINARSTVU

(radnik na postavljanju i rastavljanju cijevne skele, radnik za postavljanje i rukovanje pokretnom visećom skelom, signalist i vezač tereta)

20. – 22. 04. 2021.

POSLOVI OBRADE ZELENIH POVRŠINA

(rukovatelj šumskim zglobnim traktorom, traktorom s priključnim uređajima, motornom pilom, mot. kosilicom)

21. – 23. 04. 2021.

OSPOSOBLJAVANJE ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI (ADR/RID)

SVIBANJ

19. – 21. 05. 2021.

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE ISPITA ZA ENERGETSKA ZANIMANJA

(strojar: kotlovskog postrojenja, kotla, kompresorske stanice, crpne stanice...; rukovatelj: centralnog grijanja, klimatizacije, industrijske peći, motora SUI,  ložač centralnog grijanja, uklopničari i dr.)

25. – 27. 05. 2021.

OSPOSOBLJAVANJE ZA SIGURNOSNOG SAVJETNIKA

LIPANJ

 

 

 

 

 

09. – 11. 06. 2021.

RUKOVANJE TRANSPORTNIM SREDSTVIMA

(autodizalica, portalna dizalica, lake dizalice, toranjska dizalica, hidraulička dizalica, mosna dizalica, elektrokolica, viličar, hidraulička platforma)

09. – 11. 06. 2021.

RUKOVANJE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

(automješalica, damper, samoutovarna automješalica, crpka za beton, bager, dozer, greder, skreper, kopač-utovarivač, utovarivač, finišer, valjak, vibracijski nabijač, kompresor, strojevi za preradu i obradu kamena)

09. – 11. 06. 2021.

POSLOVI U GRAĐEVINARSTVU

(radnik na postavljanju i rastavljanju cijevne skele, radnik za postavljanje i rukovanje pokretnom visećom skelom, signalist i vezač tereta)

09. – 11. 06. 2021.

POSLOVI OBRADE ZELENIH POVRŠINA

(rukovatelj šumskim zglobnim traktorom, traktorom s priključnim uređajima, motornom pilom, mot. kosilicom)

16. – 18. 06. 2021.

OSPOSOBLJAVANJE ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI (ADR/RID)

 

Osposobljavanje za poslove obrade zelenih površina

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručnoa osposobljavanja
800,00 kn

Osposobljavanje za poslove u građevinarstvu

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje:
800,00 kn

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, a po ovlaštenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodimo stručno osposobljavanje:
1.000,00 kn

Osposobljavanje za rukovatelja transportnim sredstvima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
800,00 kn

Osposobljavanje za rukovatelje građevinskim strojevima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
800,00 kn

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07 (članak 28) sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
7.000,00 kn

Prodavači naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za:
800,00 kn

Rukovatelj eksplozivnim tvarima

CS Učilište provodi osposobljavanje prema rješenju Ministarstva unutarnjih poslova br. 511-01-209-UP/I-5235/6-09-2/3
600,00 kn

Pripremni seminari za polaganje ispita za energetska zanimanja

Sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. br. 88/14. i 20/15.), radnici koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima dužni su se stručno osposobiti i položiti stručni ispit.
Cijena na upit