Tehnička ispravnost skloništa

Pod pojmom "Atomsko sklonište", "Nuklearno sklonište" ili samo "Sklonište" misli se na uglavnom objekte javne civilne zaštite iz vremena Domovinskog rata ili sagrađene još za vrijeme bivše države.
Cijena na upit

Obavljamo ispitivanje tehničke ispravnosti skloništa ("atomska skloništa") koje obuhvaća slijedeće radnje:

  •         vizualna kontrola svih dijelova skloništa,
  •         provjera rada svih uređaja i opreme u skloništu (oprema za zatvaranje otvora za kretanje, oprema za ventilaciju, električna instalacija, rasvjetna tijela i ostalo oprema),
  •         mjerenje nadpritiska u skloništu (mjerenje maksimalnog nadpritiska, hermetizacija, mjerenje nadpritiska pri normalnom i zaštitnom režimu rada),
  •         mjerenje učinka ventilacije (učinak ventilacije pri normalnom i zaštitnom provjetravanju)
  •         mjerenje buke,
  •         mjerenje mikroklimatskih parametara (temperatura, vlažnost, brzina strujanja zraka),
  •         mjerenje razine rasvijetljenosti,
  •         mjerenje električnih veličina.

Na temelju obavljenih radnji dajemo ocjenu o stanju skloništa sa preporukama o potrebnim radnjama da se sklonište dovede u što ispravnije stanje.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda