„STOP ozljedama na radu"

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu, pokrenuo i organizira  Nacionalnu  kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. s ciljem prevencije ozljeda na radu i u vezi s radom te izostanaka s rada zbog bolovanja.

Nacionalnom  kampanjom  „STOP ozljedama na radu“ namjera je:

  • unaprijediti  prevenciju rizika na radu,
  • razvijati kulturu zaštite na radu,
  • informirati, educirati i motivirati sve ključne dionike za  učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, te
  • razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavaca, radničkih vijeća, sindikata, radničkih predstavnika  u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite na radu.

U provedbi kampanje, uz poruku „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“, očekuje se aktivno  sudjelovanje poslodavaca i uprava, sindikata, radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima, radničkih vijeća  i drugih dionika.

Kao pomoć poslodavcima, sindikatima, radnicima i drugim dionicima u praktičnoj provedbi kampanje Zavod je izradio vodiče i druge interaktivne materijale:

  • Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda,
  • Vodič za izradu procjene rizika,
  • Vodič za izradu programa osposobljavanja s predloškom,
  • Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu,
  • Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te
  • Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s praktičnim primjerom.

Kampanja promiče važnost prevencije tijekom čitavog radnog vijeka i podiže svijest o održivom radu, pružanjem informacija i alata za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu.