Savjetodavne usluge iz područja ZNR i ZOP

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) te Zakonu o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10.) obavljamo savjetodavne usluge u provedbi mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
Cijena na upit

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu savjetujemo poslodavca i po potrebi izrađujemo različitu dokumentaciju po zahtjevima:

 • norme OHSAS 18001
 • norme HRN EN ISO 14000
 • zahtjevima EHS korporativnih stručnjaka 
 • zahtjevima Zakona o kemikalijama, CLP Uredbe (EZ-a) broj 1272/2008 Europskog parlamenta, propisa vezanih uz karcinogene i mutagene tvari, ishodovanje dozvole za korištenje i skladištenje kemikalija
 • Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)
 • propisa vezanih uz korištenje bioloških agenasa na radu
 • kolektivnih ugovora (elaborati o uvjetima rada, kriterijima za naknadu i sl.)
 • dodatnim zahtjevima za specifičnim ispitivanjima i pregledima (radne opreme za rad na visini, digestora i LEV-ova, skladišne opreme i regala....) 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara savjetujemo poslodavca i po potrebi izrađujemo različitu dokumentaciju vezanu uz:

 • uporabu i skladištenje zapaljivih tekućina
 • radne upute za rad sa zapaljivim tvarima i/ili za opasne poslove (kao npr. zavarivanje, bojanje..)
 • zahtjevima Zakona o kemikalijama, CLP Uredbe (EZ-a) broj 1272/2008 Europskog parlamenta, 
 • propisa vezanih uz EX prostore, instalacije i opremu
 • potrebnu protupožarnu opremu
 • održavanje protupožrne opreme i sl.

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda