Proizvod je označen sa 'KEMIKALIJE'

GHS - naljepnica 148x210 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 15,30 kn

GHS - naljepnica 37x52 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 2,55 kn

GHS-01 - Eksplozivno

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
4,00 kn

GHS-03 - Oksidirajuće

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn

GHS-04 - Plinske boce

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn

GHS-05 - Nagrizajuće

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn

GHS-06 - Otrovno

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn

GHS-07 - Pozor (uskličnik)

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn

GHS-08 - Opasno za zdravlje

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn

GHS-09 - Opasno za okoliš

Označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.
4,00 kn