Proizvod je označen sa 'ZNAKOVI ZABRANE'

CS-ZA-004 - ZABRANJEN PRILAZ

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-008 - ZABRANJENA UPORABA ALATA KOJI ISKRI

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-009 - ZABRANJENA UPORABA ELEKTRIČNE STRUJE

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-010 - ZABRANJEN ULAZ NEOVLAŠTENIM OSOBAMA

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-015 - ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-016 - ZABRANJEN PROLAZ

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-017 - ZABRANJEN ULAZ

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-023 - ZABRANJENA IGRA LOPTOM

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-024 - ZABRANJENO VOZITI BICIKL

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-026 - ZABRANJENO VOZITI SE NA ROLAMA

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-029 - ZABRANJENO KAMPIRATI

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-030 - ZABRANJENO LOŽITI VATRU

Provjereno u praksi
Već od 14,40 kn

CS-ZA-031 - ZABRANJENO UNOSITI SLADOLED

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-034 - ZABRANJEN SMJER

Provjereno u praksi
Već od 4,40 kn

CS-ZA-035 - ZABRANJENO PARKIRANJE

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-039 - ZABRANJENO ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-040 - ZABRANJENO UNOSITI ORUŽJE

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-065 - ZABRANJENO VOZITI SE NA VILIČARU

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-066 - ZABRANJEN PRISTUP ISPOD TERETA NA DIZALICI

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-113 - ZABRANJENA PRODAJA DUHANSKIH PROIZVODA

Na temelju članka 11. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (N.N. br. 125/08., 55/09., 119/09. i 94/13.).
Već od 4,40 kn

CS-ZA-201 - ZABRANJENO DIRATI, KUĆIŠTE POD NAPONOM

Provjereno u praksi !
Već od 2,55 kn

CS-ZA-202 - ZABRANJENO HODANJE PO VALJCIMA

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-203 - ZABRANJENO LOGOROVATI

Provjereno u praksi !
Već od 22,40 kn

CS-ZA-204 - ZABRANJENO ROŠTILJATI

Provjereno u praksi !
Već od 14,40 kn

CS-ZA-205 - ZABRANJENO BRATI CVIJEĆE

Provjereno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-206 - ZABRANJENO HRANITI PTICE

Provjreno u praksi !
Već od 4,40 kn

CS-ZA-207 - ZABRANJENO RUKOVANJE

Provjereno u praksi!
Već od 4,40 kn

P001 - OPĆA ZABRANA (CS-ZA-067)

P001 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P003 - ZABRANJENA UPORABA OTVORENOG PLAMENA (CS-ZA-002)

P003 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P005 - VODA NIJE ZA PIĆE (CS-ZA-006)

P005 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P006 - ZABRANJENA VOŽNJA VOZILIMA UNUTARNJEG TRANSPORTA (CS-ZA-032)

P006 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P007 - ZABRANJEN PRISTUP OSOBAMA S PEJSMEJKEROM (CS-ZA-043)

P007 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P008 - ZABRANJENO UNOSITI SATOVE ILI METALNE PREDMETE (CS-ZA-063)

P008 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P009 - ZABRANJENO PENJANJE (CS-ZA-050)

P009 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P010 - ZABRANJENO DIRATI (CS-ZA-110)

P010 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P011 - ZABRANJENO GASITI VATRU VODOM (CS-ZA-005)

P011 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P013 - ZABRANJENA UPORABA MOBITELA (CS-ZA-059)

P013 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P014 - ZABRANJENO ZA OSOBE S METALNIM IMPLATANTIMA (CS-ZA-061)

P014 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P015 - ZABRANJENO GURATI RUKE (CS-ZA-054)

P015 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P016 - ZABRANJENO PRSKATI VODOM (CS-ZA-046)

P016 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P017 - ZABRANJENO GURATI (CS-ZA-117)

P017 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P018 - ZABRANJENO SJEDITI (CS-ZA-118)

P018 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P019 - ZABRANJENO PENJANJE (CS-ZA-119)

P019 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P020 - U SLUČAJU POŽARA NE KORISTI DIZALO (CS-ZA-120)

P020 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P021 - ZABRANJENO ZA PSE (CS-ZA-027)

P021 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P022-A - ZABRANJENO KONZUMIRANJE HRANE I PIĆA (CS-ZA-011-A)

P022 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P022-B - ZABRANJENO UNOŠENJE HRANE I PIĆA (CS-ZA-011-B)

P022 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P023 - ZABRANJENO ODLAGATI MATERIJAL (CS-ZA-014)

P023 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P024 - ZABRANJENO STATI NA POVRŠINU (CS-ZA-048)

P024 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P025 - ZABRANJENA UPORABA NEDOVRŠENE SKELE (CS-ZA-125)

P025 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P027 - ZABRANJEN PRIJEVOZ OSOBA (CS-ZA-019)

P027 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P028 - ZABRANJENA UPORABA RUKAVICA (CS-ZA-128)

P028 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P029 - ZABRANJENO FOTOGRAFIRATI (CS-ZA-041)

P029 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P030 - ZABRANJENO VEZANJE ČVOROVA NA UŽETU (CS-ZA-051)

P030 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P031 - ZABRANJENO UKLJUČIVATI (CS-ZA-013)

P013 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P035 - ZABRANJENA UPORABA OBUĆE S METALNOM POTPLATOM (CS-ZA-135)

P035 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P036 - ZABRANJEN PRISTUP DJECI (CS-ZA-136)

P036 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn

P042 - ZABRANJEN PRISTUP TRUDNICAMA (CS-ZA-142)

P042 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od 4,40 kn