Proizvod je označen sa 'NISKONAPONSKE EL. INSTALACIJE'

Ispitivanje niskonaponske električne instalacije

Ispitivanje električnih instalacija obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) i prema normi HRN HD 60364-6
Cijena na upit