Proizvod je označen sa 'EL. INSTALACIJE'

Ispitivanje gromobranskih instalacija

Ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od munje obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i prema normi HRN EN 62305 – 4.
Cijena na upit

Ispitivanje niskonaponske električne instalacije

Ispitivanje električnih instalacija obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) i prema normi HRN HD 60364-6
Cijena na upit

W012 - OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA (CS-OP-007)

W012 - prema HRN EN ISO 7010:2013 (zajedno s amandmanima) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
Već od €0,58