GHS označavanje tvari i smjesa

UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008.)

CLP uredba je EU legislativa o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju tvari i smjesa. Ona integrira kriterije globalno harmoniziranog sustava (Globally Harmonized System – GHS) Ujedinjenih naroda u zakonodavstvo EU-a. 

GHS - naljepnica 37x52 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 2,55 kn

GHS - naljepnica 52x74 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 3,40 kn

GHS - naljepnica 74x105 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 4,25 kn

GHS - naljepnica 105x148 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 5,95 kn

GHS - naljepnica 148x210 mm

Označavanje kemikalija (tvari i smjesa) prema Uredbi 1272/2008/EC (CLP Uredba).
Već od 15,30 kn