OVERPACK - OVOJNO PAKOVANJE

Prema Poglavlju 5. ADR-u 2015 (Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu).

Visina slova oznake "OVOJNO PAKOVANJE" mora biti najmanje 12 mm. Oznaka natpisom "OVOJNO PAKOVANJE", mora biti čitljiva i vidljiva, mora biti na službenom jeziku države pošiljatelja i osim toga ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački na engleskom, francuskom ili njemačkom osim ako sporazumom država koje su uključene u prijevoz nije drugačije navedeno.  

Na drugim materijalima i u drugim veličinama izrađujemo prema Vašem zahtjevu. 

Pošaljite nam upit na cs@czs.hr ili nazovite nas na 01 - 3777 181.

Picture of OVERPACK - OVOJNO PAKOVANJE - naljepnica 150x50 mm
OVERPACK - OVOJNO PAKOVANJE - naljepnica 150x50 mm
Rok isporuke: 2-3 dana
*
8,00 kn
POPUST - Što više kupujete više štedite
Količina 25+ 50+ 100+
Cijena 7,60 kn 7,20 kn 6,80 kn
Picture of OVERPACK - OVOJNO PAKOVANJE - naljepnica 200x70 mm
OVERPACK - OVOJNO PAKOVANJE - naljepnica 200x70 mm
Rok isporuke: 2-3 dana
12,00 kn
POPUST - Što više kupujete više štedite
Količina 25+ 50+
Cijena 10,80 kn 9,60 kn
Oznake proizvoda