Osposobljavanje za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima

Na temelju Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) i Pravilniku o zapaljivim tekućinama (N.N., 54/99.) obavljamo :
*
Cijena na upit

Prema članku 13. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova mogu obavljati fizičke osobe koje su osposobljene za obavljanje tih poslova i koje su upoznate s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te s postupcima za gašenje požara. Fizičke osobe koje neposredno obavljaju ove poslove dužne su u obavljanju tih poslova pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija te uputa za siguran rad.

Osposobljavanje djelatnika za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova i upoznavanje s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te postupcima za gašenje na njihovim radnim mjestima obavlja se prije zaposlenja prema uputama za siguran rad i postupanje u slučaju požara, koje moraju biti u razumljivom obliku prilagođene specifičnostima radnog mjesta i tehnološkog procesa.

Teorijsko i praktično osposobljavanje djelatnika kao i obveznu godišnju provjeru osposobljenosti, mogu obavljati osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u stručnim službama korisnika.

O osposobljavanju i godišnjoj provjeri osposobljenosti treba voditi dokumentacija iz koje je vidljivo tko je, kada, kako i prema kojim uputama za siguran rad i postupanje u slučaju požara obavio osposobljavanje i godišnju provjeru osposobljenosti.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda