Osposobljavanja

PLIVA - EDUKACIJA VANJSKIH IZVOĐAČA

Edukacija vanjskih izvođača radova koji obavljaju poslove na lokacijama PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Cijena na upit

Osposobljavanje za rad na siguran način

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati osposobljavanja za rad na siguran način.
Cijena na upit

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

Centar za sigurnost d.o.o. na temelju ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-034-02/05-01/03, Ur. broj: 543-01-06-05-2 od 27. travnja 2005. obavlja osposobljavanje radnika za početno gašenje požara:
Cijena na upit

Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanje

Obavljamo na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), te drugih provedbenih propisa iz područja zaštite od požara i civilne zaštite.
Cijena na upit

Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavca

Osposobljavanje se provodi na temelju čl. 29. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.), a izvodi se prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.).
Cijena na upit

Osposobljavanje za povjerenika radnika

Osposobljavanje se provodi na temelju čl. 29. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), a izvodi se prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.).
Cijena na upit

Osposobljavanje za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima

Na temelju Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) i Pravilniku o zapaljivim tekućinama (N.N., 54/99.) obavljamo :
Cijena na upit

Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Obveza imenovanja stručnjaka zaštite na radu i polaganja stručnog ispita slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), kojim je propisan i Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita.
Cijena na upit

Osposobljavanje odgovornih osoba za sigurnost skladišne opreme

Osposobljavanje odgovornih osoba za sigurnost skladišne opreme (tzv. PRSES - Person for storage equipment safety) temelji se na odredbama norme HRN EN 15635:2008 (Provjera nosivosti regalnih konstrukcija i njihovo označavanje), koja je stupila na snagu 2009. godine u svim zemljama Europske unije.
Cijena na upit