NAPO - Sigurnost s osmjehom

NAPO - FILMIĆI 

Napo je izvorna ideja male skupine stručnjaka za komunikaciju u području sigurnosti i zdravlja na radu nastala kao odgovor na potrebu za materijalima s visokokvalitetnim informacijama, a s ciljem nadilaženja nacionalnih granica i usmjerenosti na različite kulture, jezike i praktične potrebe zaposlenika. Ovi filmovi nisu napravljeni kako bi se sveobuhvatno bavili ovom temom niti se ne trebaju smatrati filmovima za obuku ili podučavanje. Uloga Napa i njegovih prijatelja jest pružiti uvod u problematiku sigurnosti i zdravlja na radu putem zanimljivih likova, zabavnih priča te njihova humora i ležernog pristupa. Slogan „sigurnost s osmijehom” Napov je doprinos sigurnijim, zdravijim i boljim radnim mjestima. Svaki je film nastao u koprodukciji nekoliko europskih institucija. Razvoj ove internetske stranice financirala je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu sa sjedištem u Bilbau u Španjolskoj.

Napo je izvorna ideja male skupine stručnjaka za komunikaciju u području sigurnosti i zdravlja na radu nastala kao odgovor na potrebu za materijalima s visokokvalitetnim informacijama, a s ciljem nadilaženja nacionalnih granica i usmjerenosti na različite kulture, jezike i praktične potrebe zaposlenika. Ovi filmovi nisu napravljeni kako bi se sveobuhvatno bavili ovom temom niti se ne trebaju smatrati filmovima za obuku ili podučavanje. Uloga Napa i njegovih prijatelja jest pružiti uvod u problematiku sigurnosti i zdravlja na radu putem zanimljivih likova, zabavnih priča te njihova humora i ležernog pristupa. Slogan „sigurnost s osmijehom” Napov je doprinos sigurnijim, zdravijim i boljim radnim mjestima. Svaki je film nastao u koprodukciji nekoliko europskih institucija. Razvoj ove internetske stranice financirala je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu sa sjedištem u Bilbau u Španjolskoj.