KAKO PRAVILNO STAVITI, SKINUTI I POTOM ODLOŽITI MASKU ?

Kako pravilno staviti, skinuti i potom odložiti masku?

  • Prije nego dodirnete masku operite ruke sapunom i vodom ili ih očistite alkoholnim maramicama.
  • Pregledajte masku da li je oštećena, ima li rupa.
  • Odredite koja je strana unutrašnja, a koja vanjska.
  • Pobrinite se da vanjska strana (obojena) bude vani.
  • Stavite masku na lice. Metalni traku ili čvrsti rub maske, oblikujte prema vašem nosu.
  • Povucite donji dio maske kako biste pokrili usta i bradu.
  • Nakon upotrebe skinite masku: elastične trakice skinite iza ušiju pri tome vodeći računa da ne dodirujute lice i odjeću.
  • Masku bacite u posudu s poklopcem odmah nakon upotrebe.
  • Operite ruke nakon skidanja maske ili ih dezinficirajte.