IZVANREDNI PRIJEVOZ

PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU (N.N., br.  92/18.)

PRILOG 1. - NAČIN OZNAČAVANJA VOZILA KOJIM SE OBAVLJA IZVANREDNI PRIJEVOZ

Označavanje vozila kojima se obavlja izvanredni prijevoz:

 • Vozila koja obavljaju izvanredni prijevoz moraju biti opremljena s 2 para žutih rotirajućih ili trepćućih svjetala koja moraju biti vidljiva svim sudionicima u prometu (1 par sprijeda, 1 par straga).
 • Vozilo ili skup vozila koja obavljaju izvanredni prijevoz moraju s prednje i stražnje strane biti označena natpisom »IZVANREDNI PRIJEVOZ«. Natpis je dimenzija 400x600 mm. Visina slova mora biti minimalne visine 120 mm.

 • Ako vozilo ili skup vozila koja obavljaju izvanredni prijevoz imaju širinu veću od dopuštene moraju biti označena crveno bijelim reflektirajućim pločama. Ploče se postavljaju s lijeve i desne strane, ispred i iza tereta koji je širi od propisanog, te označavaju najšire točke tereta. Ploče moraju biti izrađene minimalnih dimenzija 400x400 mm. Najšire točke tereta (vanjski gabariti) moraju biti označeni i gabaritnim svjetlima.

 • Ako samo vozilo, skup vozila ili skup vozila s teretom imaju duljinu veću od dopuštene, sa stražnje strane moraju imati oznaku »DULJINA ….m« na kojoj je označena stvarna duljina izvanrednog prijevoza u metrima.

 

 • Dodatna oznaka za duljinu je ploča dimenzija 600x220 mm. Okvir u koji se ulažu brojevi je dimenzija 170x170 mm. Visina slova na okviru je 120 mm.

 • Vozilo ili prijevozni sklop koji su širine veće od 4,5 metra i/ili premašuju duljinu prikolice/poluprikolice za više od 1 metar vanjski/rubni dijelovi tereta se obavezno moraju označiti dodatnim rotacijskim ili trepćućim žutim svijetlima.
 • Kvaliteta izrade reflektirajućih oznaka odgovara standardu koji vrijedi za prometne znakove, razred refleksije RA3, podloga žute boje s crnim natpisima i okvirom crne boje debljine.

 

PRILOG 3. - OZNAČAVANJE VOZILA PRATNJE

VOZILO JEDNOSTAVNE PRATNJE:

 • Vozilo mora biti označeno sa svih strana crveno bijelom reflektirajućom trakom visine 200 mm s crveno bijelim poljima širine 12 cm. Razred refleksije RA1;
 • Traka se postavlja na visini od minimalno 25 cm do 190 cm udaljenosti od tla;
 • Mora biti vidljiva i na kosim površinama u visini od 20 cm.

 • Naziv i adresa poduzeća (ili fizičke osobe/vlasnika) moraju biti vidljivi sa obje strane vozila, veličine slova ne manje od 3 cm;
 • Vozilo mora biti opremljeno žutim treptajućim ili rotirajućim svijetlim, te reflektirajućom pločom bijele podloge s natpisom »IZVANREDNI PRIJEVOZ«, ploča treba biti duga minimalno 50 cm s visinom slova od najmanje 8 cm. Natpis na ploči mora biti crne boje;
 • Sa stražnje strane umjesto ploče može se nalaziti i aktivni svjetleći ekran s natpisom upozorenja, minimalne dužine 50 cm i sa visinom slova od najmanje 8 cm;
 • Vozilo osim natpisa »IZVANREDNI PRIJEVOZ«, podataka o vlasniku i reflektirajuće trake ne smije imati na sebi druge reklame, naljepnice i oznake;
 • U slučaju izvedbe s odvojenim treptajućim ili rotirajućim svijetlima, koristi se tabla širine 80 cm sa natpisom izvedenim u jednom redu, visine slova 10 cm.

 

Varijanta A / standardna oznaka:

Varijanta B / aktivni ekran:

Oprema vozila za jednostavnu pratnju:

 • Palica sa crvenom i zelenom površinom, koja po potrebi može emitirati crveno i zeleno svjetlo;
 • CB primopredajnik;
 • Minimalno dva homologirana žuta treptajuća svjetla sa vlastitim napajanjem, sa nosačem ili osloncima;

 • Minimalno pet čunjeva visine 35 cm ili više;

 • Trostrana reflektirajuća piramida sa znakom »opasnost na cesti«, »sužavanje trake« i dopunska ploča s tekstom »izvanredni prijevoz«.

Zahtjevna pratnja:

Izvodi se vozilom koje mora biti označeno i opremljeno jednako kao vozilo s kojim se izvodi jednostavna pratnja, uz ista ograničenja, te uz sljedeće dodatke:

 • Boja vozila treba biti svijetla i lako uočljiva (bijela ili žuta);
 • Vozilo mora imati mjerač dužine i visine;
 • Vozilo mora imati na krovu postavljenu svjetlosnu signalnu ploču minimalne veličine 100 x 90 cm s promjenjivim sadržajem prometnih znakova: znak »opasnost na cesti«, znak »zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila osim motornih vozila na dva kotača«, znak »zabranjeno pretjecanje za teretna vozila«, žuta treptajuća strelica, usmjerena lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i da ju je potrebno mijenjati u smjeru strelice i obavijesti;
 • Na signalnoj ploči ne smije biti nikakvih reklamnih poruka. Upotreba znakova mora biti upravljana iz vozila.