Izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Obveza izrade slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.). Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izrađujemo na temelju Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94) te ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova.
Cijena na upit

Procjena ugroženosti je postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera na temelju koje se određuju mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere) te mjere za učinkovito gašenje, koje proizlaze iz činjeničnih posebnosti predmetne procjene ugroženosti.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su izraditi procjenu ugroženosti od požara te na temelju iste donijeti plan zaštite od požara  te organizirati službu zaštite od požara.

Procjena se također obvezno izrađuje za područje općine, grada, kotara, Grada Zagreba i županije.

Ne zaboravite!

Najmanje jednom u 5 godina mora se provesti usklađivanje procjena ugroženosti s novonastalim uvjetima.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Ovlaštenje - MŠ