Izrada Pravilnika zaštite od požara

Obveza izrade slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) čl. 21. Za Vaše potrebe izrađujemo Pravilnik iz zaštite od požara koji će sadržavati sve potrebne elemente i priloge sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N. br. 116/11).
Cijena na upit

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada, općim aktom (pravilnikom) uređuju stanje zaštite od požara, sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama.

Saržaj Pravilnika /općeg akta definiran je Pravilnikuom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N. br. 116/11).

Kvaliteta izrađenog Pravilnika iz zaštite od požara jako važna za poslodavca! 

Dobar Pravilnik je preduvjet za izvrsnu organizaciju zaštite od požara u tvrtci, a naši stručnjaci znaju kako ga izraditi!

Za više informacija kotaktirajte nas na e-poštu cs@czs.hr ili nazovite telefonom na 01 - 3777 181.

Oznake proizvoda