Izrada Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

Obveza izrade slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.). Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije izrađujemo na temelju Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12).
Cijena na upit

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

Planovi moraju biti usklađeni s planom zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području na kojem se građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori nalaze, te se usklađuju najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.

Plan se usklađuje nakon svake revizije procjene ugroženosti od požara, odnosno u rokovima određenim Zakonom o zaštiti od požara.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda