Izrada Pravilnika zaštite na radu

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 19. Poslodavac mora utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu. Za Vaše potrebe izrađujemo Pravilnik iz zaštite na radu koji će sadržavati sve potrebne elemente i priloge
Cijena na upit

Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.

Poslodavac u skladu s općim propisom o radu, pravilnikom ili drugim aktom utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.

Kvaliteta izrađenog Pravilnika iz zaštite na radu je jako važna za poslodavca! 

Dobar Pravilnik iz zaštite na radu je preduvjet za izvrsnu organizaciju zaštite na radu u tvrtci, a naši stručnjaci znaju kako ga izraditi!


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda