Ispitivanje stabilnih sustava za zaštitu od požara

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i ovlaštenja nadležnog Ministarstva obavljamo ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara.
Cijena na upit

Na temelju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova, br. 511-01-208-UP/I-1258/3-13 obavljamo: ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, kao što su:

  • Sustavi za gašenje vodom (Sprinkler sustavi, Vodena magla, Deluge/Drencher sustavi)
  • Sustavi za gašenje pjenom
  • Sustavi za gašenje plinom (CO2, FM -200, Novec i dr.)
  • Hidrantska mreža
  • Sustavi za hlađenje
  • Vatrodojava i dr.

Ne zaboravite! 

Sustavi za dojavu i gašenje požara su postavljeni kako bi spriječili nastanak i širenje požara i zbog toga morate biti sigurni da su u svakom trenutku ispravni i funkcionalni!

Mi Vam garantiramo stručnost naših inženjera koji su se dokazali na ispitivanjima najsloženijih sustava. S nama ste sigurni! Obratite nam se s povjerenjem i izbjegnite kazne:

Članak 63.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno korisnik građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada:

– koji ne posjeduju uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara (članak 40. stavak 1.),

 


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Ovlaštenje

Oznake proizvoda