Ispitivanje ventilacije

Pregledi i ispitivanja sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije prostora obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. br. 3/07), te Tehničkim propisom o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. br. 110/08), a sukladno normi HRN EN 12599
Cijena na upit

Sukladno Tehničkom propisu o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

Održavanje sustava podrazumijeva:

 • redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, te navedenim propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, 
 • izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzor

Završni pregled i ispitivanje navedenih sustava obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN EN 12599  i normama na koje ta norma upućuje.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provodi se sukladno zahtjevima projekta zgrade, ali ne rjeđe od jednom godišnje.

Način obavljanja redovitih pregleda određuje se projektom zgrade, a uključuje najmanje:

 1. vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva sustava,
 2. mjerenja protočnih količina zraka, temperature, vlage zraka, te buke koju proizvodi sustav, što se potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom.
 3. mjerenje koncentracije CO[ppm] i klasifikacija prostora prema razini CO2

Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava te prije ponovne uporabe ako sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci odnosno ako posebnim propisom nije drukčije propisano. Prigodom pregleda sustava, sustav se obvezno čisti i dezinficira.

Izvanredni pregled sustava provodi se prije svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po inspekcijskom nadzoru, a uključuje ispitivanja sustava odgovarajućom primjenom normi,  normama na koje te norme upućuju, te odredbama navedenog propisa.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

 Popis tvrtki gdje smo ispitivali ventilacije:

 • AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o.
 • ATLANTIC AMINOLABS d.o.o.
 • ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.
 • ATLANTIC TRADE d.o.o.
 • DOM ZA STARIJE KSAVER
 • FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE – Sveučilište u Zagrebu
 • GENERA d.d.
 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • HOSPIRA d.o.o.
 • HRT – HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA
 • INTIS d.o.o.
 • KONČAR – AP d.d.
 • PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 • PONIKVE d.o.o
 • SPECTRA - MEDIA d.o.o.
 • TBS - Tvornica betonskih stupova d.o.o.
 • UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Oznake proizvoda