Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i ovlaštenja nadležnog Ministarstva obavljamo ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
Cijena na upit

Na temelju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova, br. 511-01-208-UP/I-1258/3-13 obavljamo: ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti:

  • zapaljivih plinova - npr. metana, propana, butana, vodika, acetilena...
  • zapaljivih para - npr. naftnih derivata, otapala, razrjeđivača, lakova...

Ne zaboravite! 

Zapaljivi plinovi i pare su uvjet za nastanak eksplozivne atmosfere i zbog toga morate biti sigurni da su u svakom trenutku ispravni i da točno detektiraju prisutne koncentracije!

Mi Vam garantiramo stručnost naših inženjera koji su se dokazali na ispitivanjima najsloženijih sustava. S nama ste sigurni! Obratite nam se s povjerenjem i izbjegnite kazne:

Članak 63.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno korisnik građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada:

– koji ne posjeduju uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara (članak 40. stavak 1.),

Osim zapaljivih plinova i para u mogućnosti smo izvršiti i detekciju i ostalih plinova:

  • otrovnih plinova (uglljikovog monoksida, klora, amonijaka...)
  • zagušujućih plinova (dušika, ugljikovog dioksida...)  

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Ovlaštenje

 

Oznake proizvoda