Ispitivanje radne opreme

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati ispitivanja radne opreme. Ispitivanja obavljamo u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br. 16/16.).
Cijena na upit

Radna oprema su strojevi i uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati te skele i druga sredstva za povremeni rad na visini.

Sredstva rada su građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, prometna sredstva i radna oprema

Pregled i ispitivanje radne opreme obavlja se radi provjere ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi, odnosno radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili drugih radnika u prostoru korištenja radne opreme.

Pregled je vizualno utvrđivanje funkcionalnosti rada radne opreme na način da ista ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika pri njenom korištenju, vizualno utvrđivanje primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača radne opreme, utvrđivanje dostupnosti uputa za rad i održavanje radne opreme te utvrđivanje stanja održavanja radne opreme prema uputi proizvođača ili prema priznatim pravilima zaštite na radu.

Ispitivanje je svaka ostala radnja u postupku koju nije moguće utvrditi pregledom, a koja je neophodna za utvrđivanje pojedinih sigurnosno zdravstvenih zahtjeva i provodi se korištenjem mjerne i ispitne opreme.

Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N. br. 16/16.) utvrđeni su rokovi pregleda i ispitivanja, te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme. 

Poslodavac koji je korisnik radne opreme dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

 • prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena,
 • u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi),
 • na temelju rješenja inspektora rada,
 • u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Ovlaštenje


Popis tvrtki u kojima smo ispitivanli radnu opremu: 

 •          ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
 •          APM GRADITELJSKI OBRT vl. Ante Pokupčić, Zagreb
 •          ATLANTIC MULTIPOWER d.o.o., Zagreb
 •          ATLANTIC TRADE d.o.o., Zagreb
 •          BITUMONT – CPN d.o.o., Zagreb
 •          CEDEVITA d.o.o., Zagreb
 •          DEMATEH d.o.o., Zagreb
 •          DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
 •          DIJAGRAM NEKRETNINE d.o.o., Zagreb
 •          ELKA d.o.o., Zagreb
 •          FABEMA MTALI d.o.o., Zagreb
 •          FKIT – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 •          GENERA d.d., Kalinovica
 •          GERMEN SAMOBOR d.o.o., Samobor
 •          HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb
 •          HOISTEC d.o.o., Zagreb
 •          HORMANN HRVATSKA d.o.o., Zagreb
 •          iNovine d.d., Zagreb
 •          JELA GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb
 •          KOMUNALAC d.o.o., KORENICA
 •          KONČAR EASN d.d.
 •          KONČAR EVA - KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI d.d., Zagreb
 •          KONČAR INEM - KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.
 •          KORDUN d.d., Slunj
 •          Lokal Malarić
 •          LJEKARNE JAGATIĆ, , Zagreb
 •          NORD KLASSIK d.o.o., Zagreb
 •          OBTNIŠTVO KRIVEC vl. Juraj Krivec, Pregrada
 •          ODVJETNIČKO DRUŠTVO KRAJINOVIĆ I PARTNERI d.o.o., Zagreb
 •          PAR-MAR d.o.o.
 •          PERIFERNA REHABILITACIJA j.d.o.o., Zagreb
 •          PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 •          PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk
 •          PONIKVE USLUGA d.o.o., Krk
 •          PONIKVE VODA d.o.o., Krk
 •          PTP Zaprešić d.o.o., Zaprešić
 •          SPECTRA - MEDIA d.o.o, Zagreb
 •          SUPER SPORT d.o.o., Zagreb
 •          T.B.S. - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o., Jastrebarsko
 •          TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET, Zagreb
 •          TERAD d.o.o., Zagreb
 •          TIN OBJEKT d.o.o., Žitarka
 •          VAMACO MV d.o.o., Zagreb
 •          VeMag d.o.o., Zagreb
 •          VOLVO GROUP CROATIA d.o.o., Zagreb
 •          ZAGREB – MONTAŽA d.o.o., Zagreb
 •          ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb

 

 

Oznake proizvoda