Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje protupanične rasvjete obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.).
Cijena na upit

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Oznake proizvoda