Ispitivanja

Ispitivanje stabilnih sustava za zaštitu od požara

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i ovlaštenja nadležnog Ministarstva obavljamo ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara.
Cijena na upit

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i ovlaštenja nadležnog Ministarstva obavljamo ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
Cijena na upit

Ispitivanje niskonaponske električne instalacije

Ispitivanje električnih instalacija obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) i prema normi HRN HD 60364-6
Cijena na upit

Ispitivanje gromobranskih instalacija

Ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od munje obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i prema normi HRN EN 62305 – 4.
Cijena na upit

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje protupanične rasvjete obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.).
Cijena na upit

Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije

Ispitivanje djelotvornosti tipkala za daljinsko isključenje električne energije obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.).
Cijena na upit

Ispitivanje ventilacije

Pregledi i ispitivanja sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije prostora obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. br. 3/07), te Tehničkim propisom o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. br. 110/08), a sukladno normi HRN EN 12599
Cijena na upit