Ispitivanja

Ispitivanja u radnom okolišu

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša. Ispitivanja obavljamo u skladu s Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša (N.N., br. 16/16.)
Cijena na upit

Ispitivanje radne opreme

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati ispitivanja radne opreme. Ispitivanja obavljamo u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br. 16/16.).
Cijena na upit

Ispitivanje niskonaponske električne instalacije

Ispitivanje električnih instalacija obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) i prema normi HRN HD 60364-6
Cijena na upit

Ispitivanje gromobranskih instalacija

Ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od munje obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i prema normi HRN EN 62305 – 4.
Cijena na upit

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje protupanične rasvjete obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.).
Cijena na upit

Ispitivanje tipkala za isključenje el. energije

Ispitivanje djelotvornosti tipkala za daljinsko isključenje električne energije obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.).
Cijena na upit

Ispitivanje ventilacije

Pregledi i ispitivanja sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije prostora obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. br. 3/07), te Tehničkim propisom o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. br. 110/08), a sukladno normi HRN EN 12599
Cijena na upit