Usluge savjetovanja

Savjetodavne usluge iz područja ZNR i ZOP

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) te Zakonu o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10.) obavljamo savjetodavne usluge u provedbi mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
Cijena na upit

Usluge Koordinatora zaštite na radu

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Cijena na upit

Usluge sigurnosnog savjetnika

Sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje dužne su imati barem jednog sigurnosnog savjetnika
Cijena na upit

Ugovorno obavljanje poslova ZNR kod poslodavca

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti na radu i ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu nudimo uslugu ugovornog obavljanja poslova zaštite na radu.
Cijena na upit

Tehnička ispravnost skloništa

Pod pojmom "Atomsko sklonište", "Nuklearno sklonište" ili samo "Sklonište" misli se na uglavnom objekte javne civilne zaštite iz vremena Domovinskog rata ili sagrađene još za vrijeme bivše države.
Cijena na upit

Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem

Izrađujemo stručnu dokumentaciju na temelju koje se daje poticaj za utrvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećnim trajanjem.
Cijena na upit