Novosti

vijesti

Sort by
Prilagodba i izrada novih OiRA alata za procjenu rizika
Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi provodi projekt „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“. Projekt se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Cilj projekta je unaprjeđivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a provođenjem projekta ovo Ministarstvo... ....