USR - Upute za rad na siguran način

CS-USR-001 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA DVOSTRANOJ BRUSILICI

From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-002 - UPUTA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-003 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA MOSNOJ I PORTALNOJ DIZALICI

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-004 - OPĆE UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-005 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA TOKARILICI

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-006 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA GLODALICI

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-007 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA BRUSILICI

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-008 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA EKSCENTAR PREŠI

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-009 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA ŠKARAMA ZA LIM

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-010 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA KOMPRESORU

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-011 - UPUTA ZA SIGURAN RAD KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax

CS-USR-012 - UPUTA ZA SIGURAN RAD NA VILIČARU

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 9.60 HRK excl tax
€ 1.27 excl tax

CS-USR-014 - UPUTA ZA SIGURAN RAD S BOJAMA, LAKOVIMA I OTAPALIMA

Prema čl. 53. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15., 102/15. i 61/16.).
From 17.60 HRK excl tax
€ 2.34 excl tax