PLIVA - EDUKACIJA VANJSKIH IZVOĐAČA

Edukacija vanjskih izvođača radova koji obavljaju poslove na lokacijama PLIVA HRVATSKA d.o.o.
*
Interested? Contact us.

Sukladno Ugovoru s Pliva Hrvatska d.o.o. iz Zagreba obavljamo edukaciju vanjskih izvođača koji će obavljati radove na lokacijama Plive. Osposobljavanje je obvezno za sve zaposlenike tvrtki koje će obavljati radove u prostorima i pogonima Plive. 

Trajanje edukacije: od 8:30 – 10:30 sati nakon čega je predviđena provjera znanja (testiranje).

Polaznike je potrebno prijaviti najkasnije tri dana prije početka odabranog termina, a nakon održane edukacije račun će biti ispostavljen na tvrtku izvođača radova. 

Edukacija će se ovisno o broju prijavljenih polaznika obavljati u sjedištu Centra za sigurnost d.o.o. ili na nekoj drugoj lokaciji o čemu će polaznici biti na vrijeme obaviješteni.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte na e-poštu cs@czs.hr ili nazovite telefonom na 01 - 3777 181.