PERIODIČNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA

Vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene zaštite radnika u propisanim rokovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) će predmetne izvanredne okolonosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje navedenih pregleda izvan propisanih rokova na teret HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a.

Službena obavijest na stranicama HZZO