Ostali poslovi ZNR

Izrada Plana evakuacije i spašavanja

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 55., te Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N.,br. 35/94).
Interested? Contact us.

Izrada Pravilnika zaštite na radu

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 19. Poslodavac mora utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu. Za Vaše potrebe izrađujemo Pravilnik iz zaštite na radu koji će sadržavati sve potrebne elemente i priloge
Interested? Contact us.

Savjetodavne usluge iz područja ZNR i ZOP

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) te Zakonu o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10.) obavljamo savjetodavne usluge u provedbi mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
Interested? Contact us.

Usluge Koordinatora zaštite na radu

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Interested? Contact us.

Usluge sigurnosnog savjetnika

Sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje dužne su imati barem jednog sigurnosnog savjetnika
Interested? Contact us.

Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Obveza imenovanja stručnjaka zaštite na radu i polaganja stručnog ispita slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), kojim je propisan i Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita.
Interested? Contact us.

Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem

Izrađujemo stručnu dokumentaciju na temelju koje se daje poticaj za utrvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećnim trajanjem.
Interested? Contact us.