Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07. (članak 28) sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
Manufacturer: CS učilište
*
*
7000.00 HRK excl tax
€ 929.06 excl tax

CS Učilište izvodi programe osposobljavanja Sigurnosnih savjetnika po Rješenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Osposobljavanje se izvodi u skladu s Pravilniku o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (N.N. br. 135/08.) u trajanju od 25 školskih sati i sastoji se od predavanja i vježbi. 

Nakon obavljenog osposobljavanja potrebno je pristupiti provjeri znanja. Po uspješno obavljenom ispitu dobije se Uvjerenje o osposobljenosti za sigurnosnog savjetnika koje vrijedi 5 godina.

Troškovi osposobljavanja iznose: 7.000,00 kn po polazniku

Troškovi obnove znanja iznose: 3.500,00 kn po polazniku

U cijenu je uključen i Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR 2023), Zakon o prijevozu opasnih tvari te interni priručnik i radni materijal koji služe kao nastavna dokumentacija.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti 8 dana prije početka osposobljavanja. Plaćanje je moguće obaviti u dvije rate.

Napomena:
U slučaju neispunjenja navedenih obveza vezanih uz sigurnosnog savjetnika prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N., br. 79/07. predviđena je kazna od 5.000 - 500.000 kn


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Product tags