Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, a po ovlaštenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodimo stručno osposobljavanje:
Manufacturer: CS učilište
*
*
1000.00 HRK excl tax
€ 132.72 excl tax

Na ovaj program se zaračunava PDV !!

Programi osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu  (N.N., br. 96/09. i 96/13.).

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje:

  • prevoze opasne tvari,
  • sudjeluju u prijevozu opasnih tvari,
  • pripremaju opasne tvari za transport,
  • utovaruju ili istovaruju opasne tvari
  • te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari.

Osposobljavanju za prijevoz opasnih tvari mogu pristupiti osobe s navršenom 21 godinom koje imaju 1 godinu radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t.

Polaznik, po završetku  tečaja, pristupa provjeri znanja  pred ispitnim povjerenstvom. Polaznik koji je uspješno položio ispit, izdaje se potvrda, na temelju koje nadležno ministarstvo izdaje ADR potvrdu o osposobljenosti vozača.

Uvjet za sudjelovanje osposobljavanju za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (pošiljatelj, primatelj, punitelj i dr.) je navršenih 18 godina.

Napomena:

Potvrda vrijedi 5 godina!

Prijavite se i izbjegnite kazne!

Članak 59.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

  • ako dopusti da vozilom upravlja osoba koja nije stručno osposobljena ili nema važeću potvrdu o stručnoj osposobljenosti
  • ako osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari nisu stručno osposobljene

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti fizička osoba:

  • vozač ako pri prijevozu opasnih tvari ne posjeduje važeću potvrdu o stručnoj osposobljenosti
  • osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari koje nisu stručno osposobljene 

 


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Product tags