Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavca

Osposobljavanje se provodi na temelju čl. 29. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.), a izvodi se prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.).
*
Interested? Contact us.

Ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu. Ovlaštenje se daje u pisanom obliku u vidu Odluke poslodavca ili aneksom ugovora o radu.

Organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika Poslodavac utvrđuje pravilnikom o zaštiti na radu ili drugim aktom.

Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Poslodavac je obvezan ovlašteniku osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca.

Centar za sigurnost provodi osposobljavanje ovlaštenika prema Programu osposobljavanja definiranim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu (N.N., br. 112/14.). Ovlaštenik je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

Trajanje osposobljavanja prema programu iz Pravilnika iznosi 7 školskih sati.

Osposobljavanje se provodi teoretski i o njemu se vodi zapisnik (Obrazac ZOOP).

U troškove osposobljavanja uključen je i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

Prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba obaviti najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.

Kvaliteta osposobljavanja ovlaštenika je od presudne važnosti za provedbu zaštite na radu!  Ovlaštenici moraju biti svjesni svojih odgovornosti!

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. 


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) 

 Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.),

 

Product tags