Izrada Procjene rizika

 

Za više informacija kotaktirajte nas na e-poštu cs@czs.hr ili nazovite telefonom na 01 - 3777 181.

Procjena rizika

Temeljem čl. 18. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 77/14. i 118/14.) i ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu nudimo uslugu izrade procjene rizika.
Interested? Contact us.