Dokumentacija iz zaštite od požara

Izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Obveza izrade slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.). Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izrađujemo na temelju Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94) te ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova.
Interested? Contact us.

Izrada Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

Obveza izrade slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.). Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije izrađujemo na temelju Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12).
Interested? Contact us.

Izrada Plana evakuacije i spašavanja

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 55., te Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N.,br. 35/94).
Interested? Contact us.

Izrada Pravilnika zaštite od požara

Obveza izrade slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) čl. 21. Za Vaše potrebe izrađujemo Pravilnik iz zaštite od požara koji će sadržavati sve potrebne elemente i priloge sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N. br. 116/11).
Interested? Contact us.