Ispitivanja u radnom okolišu

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša. Ispitivanja obavljamo u skladu s Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša (N.N., br. 16/16.)
Interested? Contact us.

Temeljem članka 45. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i čl. 6. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (N.N., br. 16/16.) svaki poslodavac je obvezan na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša na mjestu rada.

Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća sljedeća ispitivanja:

 1.     ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)
 2.     ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)
 3.     ispitivanja bioloških čimbenika.

Ispitivanja se obavljaju:

 •       odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 •       na temelju rješenja inspektora rada ili
 •       periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

 


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Ovlaštenje za ispitivanje radnog okoliša

 Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.

 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (N.N., br. 16/16.) 


 

Popis tvrtki u kojima smo ispitivanli parametre radnog okoliša: 

 • A.S TEKS d.o.o., Zagreb
 • AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOSTI d.o.o.
 • ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
 • ANET d.o.o.
 • APM GRADITELJSKI OBRT vl. Ante Pokupčić, Zagreb
 • ATLANTIC MULTIPOWER d.o.o., Zagreb
 • ATLANTIC TRADE d.o.o., Zagreb
 • BIONATURA BIDON VODE d.o.o., Zagreb
 • CEDEVITA d.o.o., Zagreb
 • DEMATEH d.o.o., Zagreb
 • DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
 • DIJAGRAM NEKRETNINE d.o.o., Zagreb
 • DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA", Zagreb
 • DOM ZA STARIJE OSOBE ''CENTAR'', Zagreb
 • DRVNI CENTAR MIKLOUŠIĆ d.o.o.
 • DTM Grupa d.o.o., Hotel Plaža, Pag
 • ELKA d.o.o., Zagreb
 • EMERSON PROCESS MANAGEMENT d.o.o., Zagreb
 • FABEMA NEKRETNINE d.o.o., Zagreb
 • FARMACIA Zdravstvena ustanova, Zagreb
 • FARMACIA-specijalizirana prodavaonica d.o.o., Zagreb
 • FKIT – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • GENERA d.d., Kalinovica
 • GERMEN SAMOBOR d.o.o., Samobor
 • GOLUBIĆ d.o.o,. Zagreb
 • GOLUBIĆ TRGOVINA d.o.o., Zagreb
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb
 • HOISTEC d.o.o., Zagreb
 • HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 • HORMANN HRVATSKA d.o.o., Zagreb
 • iNovine d.d., Zagreb
 • JELA GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb
 • KOMUNALAC d.o.o., KORENICA
 • KONČAR EASN d.d.
 • KONČAR EVA - KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA d.d., Zagreb
 • KONČAR EVA - KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI d.d., Zagreb
 • KONČAR INEM - KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.
 • KORDUN d.d., Slunj
 • Lokal Malarić
 • LJEKARNE FREBEL, Zagreb
 • LJEKARNE JAGATIĆ, , Zagreb
 • MANASKE d.o.o, ZAGREB
 • MEDIA - COMMERCE d.o.o., Zagreb
 • MESSER CROATIA PLIN d.o.o., Zaprešić
 • MEXPO d.o.o., Zagreb
 • MIRTA-SESVETE d.o.o., Sesvete
 • NORD KLASSIK d.o.o., Zagreb
 • OBTNIŠTVO KRIVEC vl. Juraj Krivec, Pregrada
 • ODVJETNIČKO DRUŠTVO KRAJINOVIĆ I PARTNERI d.o.o., Zagreb
 • P.I.T. ALARM d.o.o., Ivanja Reka
 • PAGOD PROGRAM d.o.o., Zagreb
 • PALK d.o.o., Zagreb
 • PARKETSTIL d.o.o., Zagreb
 • PAR-MAR d.o.o.
 • PERIFERNA REHABILITACIJA j.d.o.o., Zagreb
 • PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 • PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk
 • PONIKVE USLUGA d.o.o., Krk
 • PONIKVE VODA d.o.o., Krk
 • PSP – PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb
 • PTP Zaprešić d.o.o., Zaprešić
 • SPECTRA - MEDIA d.o.o, Zagreb
 • SUPER SPORT d.o.o., Zagreb
 • T.B.S. - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o., Jastrebarsko
 • TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET, Zagreb
 • TERAD d.o.o., Zagreb
 • TIN OBJEKT d.o.o., Žitarka
 • TITAN d.o.o.
 • TRGOVINA „MAGIC BABY", Zagreb
 • VAMACO MV d.o.o., Zagreb
 • VeMag d.o.o., Zagreb
 • VOLVO GROUP CROATIA d.o.o., Zagreb
 • ZAGREB – MONTAŽA d.o.o., Zagreb
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
Product tags