HR DIN 4066

D2 - SMJER

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - VATROGASNI PRISTUP

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - VATROGASNI IZLAZ

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - HIDRANT

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.).
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - USISNO MJESTO

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - ODVOD DIMA

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - CENTRALA SPRINKLERA

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax

D1 - VATRODOJAVNA CENTRALA

Sukladno HRN DIN 4066 i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06.)
From € 1.43 excl tax
10.80 HRK excl tax