Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem

Izrađujemo stručnu dokumentaciju na temelju koje se daje poticaj za utrvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećnim trajanjem.
Interested? Contact us.

Osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje toga posla te osiguranici slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multipleks skleroze, reumatoidnog artritisa, gluhe osobe te osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica, ostvaruju prava iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i prema odredbama Zakona.

Izrada slijedi iz odredbi:

  • Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (N.N., br. 115/18. i 34/21.)
  • Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) te podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju tog Zakona (cca 20-tak propisa koji se vežu uz navedenu problematiku),
  • Pravilnika o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (N.N., br. 20/19.)

U izradi navedene dokumentacije sudjeluju slijedeći članovi radne skupine:

  • Zaposlenici Centra za sigurnost d.o.o. (inženjeri različitih profila, s potrebnim iskustvom i položenim stručnim ispitima iz područja zaštite na radu i referencama na istim ili sličnim poslovima – nekoliko izrađenih  elaborata o beneficiranom radnom stažu, preko 200 izrađenih procjena rizika, elaborata o otežanim uvjetima rada i sl.)
  • Vanjski renomirani stručnjaci iz navedene djelatnosti, specijalisti medicine rada s dugogodišnjim iskustvom i znajem u području medicine.

Kontaktirajte nas putem cs@czs.hr  ili nazovite nas na 01 - 3777 181.