Usluge savjetovanja

Savjetodavne usluge iz područja ZNR i ZOP

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) te Zakonu o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10.) obavljamo savjetodavne usluge u provedbi mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
Interested? Contact us.

Usluge Koordinatora zaštite na radu

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Interested? Contact us.

Usluge sigurnosnog savjetnika

Sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje dužne su imati barem jednog sigurnosnog savjetnika
Interested? Contact us.

Ugovorno obavljanje poslova ZNR kod poslodavca

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti na radu i ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu nudimo uslugu ugovornog obavljanja poslova zaštite na radu.
Interested? Contact us.