Featured products

Tehnička ispravnost skloništa

Pod pojmom "Atomsko sklonište", "Nuklearno sklonište" ili samo "Sklonište" misli se na uglavnom objekte javne civilne zaštite iz vremena Domovinskog rata ili sagrađene još za vrijeme bivše države.
Interested? Contact us.

Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem

Izrađujemo stručnu dokumentaciju na temelju koje se daje poticaj za utrvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećnim trajanjem.
Interested? Contact us.

PLIVA - EDUKACIJA VANJSKIH IZVOĐAČA

Edukacija vanjskih izvođača radova koji obavljaju poslove na lokacijama PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Interested? Contact us.

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07. (članak 28) sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
7000.00 HRK excl tax
€ 929.06 excl tax

Articles, reviews, news, promotions, tips

Prilagodba i izrada novih OiRA alata za procjenu rizika
Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi provodi projekt „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“. Projekt se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Cilj projekta je unaprjeđivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a provođenjem projekta ovo Ministarstvo... next...
OSTANIMO ODGOVORNI
U ponudu smo uveli novu grupu znakova vezanih uz trenutnu epidemiološku situaciju s korona virusom (COVID 19). Ponudu koja će se svakodnevno proširivati možete pogledati OVDJE. next...
PREPORUKE ZA POSLODAVCE KOD POVRATKA RADNIKA NA POSAO U RAZDOBLJU POPUŠTANJA MJERA ZAŠTITE TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19
Preporuke su izrađene temeljem smjernica Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA), Međunarodne organizacije rada (ILO), Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnjaka zaštite na radu. Preporuke možete skinuti na OVDJE. next...
EU-OSHA - smjernice EU o povratku na posao i NAPO COVID-19
U Republici Hrvatskoj službeno mjesto za sve informacije o korona virusu je na internetskim stranicama koronavirus.hr ili besplatnom telefonu 113 koji je uspostavljen posebno u ove svrhe kako bi i oni građani koji nemaju mogućnost pristupa internetu mogli doći do informacija. Osim navedenog postoje i druge stranice s mnogobrojnim uputama i smjernicama kako raditi i ponašati se u ovo pandemijsko vrijeme. Ovim putem izdvajamo Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu - EU-OSHA. Kriza COVID-19... next...