Featured products

Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem

Izrađujemo stručnu dokumentaciju na temelju koje se daje poticaj za utrvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećnim trajanjem.
Interested? Contact us.

PLIVA - EDUKACIJA VANJSKIH IZVOĐAČA

Edukacija vanjskih izvođača radova koji obavljaju poslove na lokacijama PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Interested? Contact us.

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07. (članak 28) sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
7000.00 HRK excl tax
€ 929.06 excl tax

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, a po ovlaštenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodimo stručno osposobljavanje:
1000.00 HRK excl tax
€ 132.72 excl tax

Articles, reviews, news, promotions, tips

Prilagodba i izrada novih OiRA alata za procjenu rizika
Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi provodi projekt „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“. Projekt se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Cilj projekta je unaprjeđivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a provođenjem projekta ovo Ministarstvo... next...
OSTANIMO ODGOVORNI
U ponudu smo uveli novu grupu znakova vezanih uz trenutnu epidemiološku situaciju s korona virusom (COVID 19). Ponudu koja će se svakodnevno proširivati možete pogledati OVDJE. next...
PREPORUKE ZA POSLODAVCE KOD POVRATKA RADNIKA NA POSAO U RAZDOBLJU POPUŠTANJA MJERA ZAŠTITE TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19
Preporuke su izrađene temeljem smjernica Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA), Međunarodne organizacije rada (ILO), Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnjaka zaštite na radu. Preporuke možete skinuti na OVDJE. next...
EU-OSHA - smjernice EU o povratku na posao i NAPO COVID-19
U Republici Hrvatskoj službeno mjesto za sve informacije o korona virusu je na internetskim stranicama koronavirus.hr ili besplatnom telefonu 113 koji je uspostavljen posebno u ove svrhe kako bi i oni građani koji nemaju mogućnost pristupa internetu mogli doći do informacija. Osim navedenog postoje i druge stranice s mnogobrojnim uputama i smjernicama kako raditi i ponašati se u ovo pandemijsko vrijeme. Ovim putem izdvajamo Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu - EU-OSHA. Kriza COVID-19... next...