Featured products

Elaborati o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem

Izrađujemo stručnu dokumentaciju na temelju koje se daje poticaj za utrvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećnim trajanjem.
Interested? Contact us.

PLIVA - EDUKACIJA VANJSKIH IZVOĐAČA

Edukacija vanjskih izvođača radova koji obavljaju poslove na lokacijama PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Interested? Contact us.

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07. (članak 28) sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
7000.00 HRK excl tax
€ 929.06 excl tax

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, a po ovlaštenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodimo stručno osposobljavanje:
1000.00 HRK excl tax
€ 132.72 excl tax

Articles, reviews, news, promotions, tips

OBAVIJEST O PRIPAJANJU
ZAPOŠLJAVAMO - STRUČNJAKA ZA ZNR I ZOP - ISPITIVAČ (m/ž)
Rok prijave: 02.12.2023. OPŠIRNIJE next...
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
Na temelju članka 38. st. 1. i čl. 40. Zakona o ustanovama (N.N., br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) te čl. 24. Statuta CS Učilišta, Upravno vijeće dana 20. studenoga 2023. godine raspisuje NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH Ravnatelj/ica CS učilišta se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. PODACI O POSLODAVCU: Naziv poslodavca: CS učilište Adresa: Planinska... next...
NOVA ADRESA
Poštovani partneri i klijenti, ovim putem Vas obavještavamao kako smo se preselili i sada poslujemo na novoj adresi: Zagreb, Planinska 1a. next...